و خدایی که در این نزدیکیست


عاشورا حقیقتی ناب  و جاری 

در تمام لحظات تاریخ است

"ای دل تو چه میکنی؟! می مانی یا میروی؟

داد از آن اختیار که تو را از حسین(ع) جدا کند ..."

شهید مدافع حرم محمد حسین محمدخانی ...
+ از سری پستهای یهویی که به دل آدم میافته ...

عکس هم مربوط به بهارامسال هست،یکی از دوستان جانم انداختن.

همچنان شرمنده ام از عدم پاسخ دهی به نظراتتون 

همچنان دعام کنید