و خدایی که در این نزدیکیست


تسلیت و التماس دعا ...
آقا جانم ممنونم بابت همه لطفی که در حقم داشتید از خودتون و پسرتون ممنونم
همیشه همه جا اعلام کردم من حسنی ام ... حیدری بودن عالیه امام حسنی بودن لطف دیگه ای داره...این چندسال اخیر با تمام وجودم لطفشونو لمس کردم،ان شالله شاکر باشم و لایق ...

**سعی کنید بیزحمت برای کامنت تک بیتی دوبیتی برای امام حسن یا حدیثی از ایشون بذارید.

شکر خدا که نوکری ام را قبول کرد
احرام حج دلبری ام را قبول کرد

شکر خدا که هیئتی ام کرده باز هم
نذر و نیاز مادری ام را قبول کرد

شکر خدا که نام مرا هم نوشته اند
یک عمر مشق حیدری ام را قبول کرد

شکر خدا که عاقبتم را به خیر کرد
بی دست و پا و بی سری ام را قبول کرد

شکر خدا که با همه روسیاهی ام
این گریه های آخری ام را قبول کرد

بی بال و پر، به عکس حرم خیره می شدم
با این همه کبوتری ام را قبول کرد

مهدی صفی یاری


به یاد همه ی بیانی ها

عمود۱۱۲۰