و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...


بیایید  "اینجا" لطفا 

(مناجات محبین با نوای حاج میثم مطیعی)


همچنان تبریکات مارا پذیرا باشید :)

دعامون کنید