و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...


عیدتون خیلی مبارک

:)


چقدر دوست دارم توایامی که چراغ های داخل ضریح سبزند،تو اعیاد برم زیارت...

آخدا نصیبمان کن

:)