و خدایی که در این نزدیکیست


عیدتون خیلی مبارک

:)


چقدر دوست دارم توایامی که چراغ های داخل ضریح سبزند،تو اعیاد برم زیارت...

آخدا نصیبمان کن

:)