و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...

 


دریافت

 

خیلی نوشتم باور کنید دوروزه دارم مینویسم و پاک میکنم،هیجوره راضیم نمیکنن این نوشتنها و کلمات بی ارزش...

سرکلیدی مینویسم،

باز هم توفیق اعتکاف و بازهم بدرقه یک شهید گمنام دیگه 

و باز هم شرمندگی

و تمام حرف هام شاید تواین تصنیف!!

لایق باشم به یاد همه اتون بودم یجوری همه ی بلاگیارو یاد کردم.

ببخشید که نظرات بسته است.

 

بعدا نوشت:

از کانال مسجد اینو یافتم