و خدایی که در این نزدیکیست

شهید مدافع حرم آل الله

روزت مبارک