و خدایی که در این نزدیکیست


امروز یه مطلبی رو یه جا خوندم خیلی بدلم نشست
اصن یهویی اینجوری شدم :)) اینه:
حتی غنچه ها هم با حجاب گل میشوند!