و خدایی که در این نزدیکیست

شهید مدافع حرم محمد حسین محمدخانی ...
+ از سری پستهای یهویی که به دل آدم میافته ...

عکس هم مربوط به بهارامسال هست،یکی از دوستان جانم انداختن.

همچنان شرمنده ام از عدم پاسخ دهی به نظراتتون 

همچنان دعام کنید