و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...

 

 


دریافت
 

تبریک حلول ماه مبارک

التماس دعای ویژه