و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...

یه شعری قاسم صرافان داره تومجموعه شعر "حیدرانه" اسمش هست با عباس!!

صدبار هم بخونی سیرنمیشی!حس نوشتنشو نداشتم عکس انداختم اما سه صفحه است!!

حالا نه دلم میاد نذارم براتون نه حس آپلود دارم!!

دلم جشن میخواد..!!اگه باباینا بودن میرفتیما!!

عه چه وقت مُردن بود آخه؟ یکی از آشناها فوت کردن باباینا رفتن شهرستان!!!

یکیم نداریم بزنگه بگه آماده باش الان میام بریم!!!

وای من جشنهای مهدیه رو خیلی دوستدارم!!!

هیچی دیگه کم ناله کنم 

عیدتون  به شدت مبارک

الان میرم شیرنی میخرم میدم خانم همسایه پخش کنه :) 

شما هم یه صفحه شعر بخونید بلکم آمار سرانه مطالعه بره بالا!!عکس پست قبلی رو خیلی دوستدارم :)