و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...

شاه شمشاد قدان،خسرو شیرین دهنان

که به مژگان شکند قلب همه صف شکنانمدیونید فک کنید مشکل روانی دارم!!خب چیه ایام عید دوستدارم همینجوری تند تند پست بذارم

:)

"اینجا هم برید"