و خدایی که در این نزدیکیست

سلام

من با نوشتن پست پایین قصدم بی احترامی به کسی نبوده فقط واقعا مدتها ذهنم رودرگیر کرده بود این موضوع (نگفتم نباشن و محو بشن گفتم اعتدال و رعایت و همه چی دوطرفه است،تهمت هم نزدم که بگم همه با نیتِ خاصی عکس میذارن) خلاصه اینجوری و با این اوصاف به نوشته تبدیل شد،دیگه هرکسی از ظن خود شد یار من ...