و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...


"حضرت امیر(ع)"

هرکه اطمینان داشته باشد آنچه خداوند برای او مقدر کرده است

 از او فوت نمی شود

 دلش آرام میگیرد...

(غررالحکم)


*تیتر حدیث نوشت کنار وب

کریم ابن کریم، بازهم خودت ببینم اینبار چیکار میکنی،دست من و دامان تو...