و خدایی که در این نزدیکیست


اول صوت رو پلی کنید و بعد هم کلیک کنید برروی لینکی که گذاشتم
و