و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...


اول صوت رو پلی کنید و بعد هم کلیک کنید برروی لینکی که گذاشتم
و