و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...

غره مشو که مرکب مردان مرد را 

در سنگلاخ بادیه پی ها بریده اند


نومید هم مباش که رندان جرعه نوش

ناگه به یک خروش به مقصد رسیده اند...."یاکاشف الکرب عن وجهه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین"

*برای تیتر مراجعه کنید به گوشه نوشت وب.

عذر خواهم از تمام دوستانم ان شالله سرفرصت حتما بهتون سرمیزنم

 اما بی اغراق به یاد همه اتون هستم حداقلش اینه که دعا درحق دیگران زودتر به اجابت میرسه

ان شالله عاقبتامون بحق علی اکبر حسین(ع) ختم به خیر باشه،ختم به شهادت ...

التماس دعا