و خدایی که در این نزدیکیستهرروز از دهه ی اول منتسب به یکی از شهدای کربلاست
اولین جمعه هم منتسب به علی اصغر امام حسین(ع) .
خیلی حرف هست،خیلی مرثیه داره،غم داره،درس داره،...
خوبان نوشتند برید بخونید،قلم شکسته و سیاه من لیاقت و توان نوشتن نداره...
فقط امیدوارم به این نوشتن ها و خوندن ها عادت نکنیم بلکه تفکر کنیم و  معرفتمونو بیشتر کنیم 
"التماس دعا"