و خدایی که در این نزدیکیست

دیشب برای تبریک میلاد امام رضا به همه اتون سر زدم،یعنی تقریبا تا دوماه پیش هرچی کامنت داشتم خصوصی و عمومی به صاحباشون سر زدم و کلی خوشحال از این حرکتم بودم! هنوز خوشحالیم تموم نشده بود که ..  خبر رسید چندتاییش ثبت نشده نه انگار فقط چندتاییش ثبت شده و باقیش نشده؛نامردا ... مگه من با بیان شوخی دارم ؟ نظر شما باموفقیت ثبت شد هم میزد ولی کو؟ خورد پیامامو....

برگشتم واسه یسریاتون فرستادم ولی اعصابم نکشید باقی رو برم ببخشید 

چقدر هم پیامم خوشگل بود... این هم پیام


"السلام علیک یا شمس الشموس و یا انیس النفوس السلطان یا اباالحسن یا علی بن موسی الرضا"


نومید و مفلسیم و نداریم هیچکس
نقد وجود داده به تاراج صد هوس
نالان بگرد کعبه کوی تو چون جرس
عصیان هزار عمر و گرفتار یک نفس
لطفی کن ای کریم و بفریاد ما برس
کز خلد بهشت لطف تو صد بار خوشتر است
"از کتیبه های اطراف حرم"


عیدتون خیلی مبارک
خیلی التماس دعا

"نظرات پست قبلی بازه"

اینم یه عیدی دیگه :