و خدایی که در این نزدیکیستاشبه اباک یا حسن

و اخلع عن الحق الرسن

و اعبد الها ذا المنن

و لا توال ذالاحن


بیشتر بخوانید: لالایی بیداری